Zrealizowane projekty

Eduserwis w trakcie wieloletnich doświadczeń z wdrażaniem rozwiązań e-learningowych oraz zebranych podczas tworzenia rozwiązań przeznaczonych do udostępniania wiedzy przeprowadził projekty następującego rodzaju:

Korporacja i MSP

Wdrożenie platformy e-learningowej - projekty tego typu polegały na wdrożeniu systemu do zdalnego kształcenia Edumatic na platformie sprzętowo-programowej klienta. Wdrożony system wykorzystywany był następnie do prowadzenia szkoleń zdalnych merytorycznych, bądź produktowych dla sieci pracowników, bądź kontrahentów Klienta.

Wytworzenie kursów e-learning - projekty polegały na wytworzeniu multimedialnych i interaktywnych kursów e-learningowych z zagadnień merytorycznych, bądź z produktów przedsiębiorstw. Kursy były zapisywane zgodnie ze specyfikację SCORM i uruchamiane na wdrożonym u Klienta systemie Edumatic, bądź na systemach innych producentów.

Wsparcie w organizacja szkoleń internetowych -  projekty polegały na udostępnieniu systemu do zdalnego kształcenia Edumatic w trybie ASP oraz wsparcie w organizacji szkoleń prowadzonych w oparciu o wytworzone kursy e-learning. Usługa wsparcia szkolenia polegała na: 1) przejęciu od Klienta czynności związanych z obslugą systemu do zdalnego kształcenia podczas organizacji szkolenia (tworzenie grup szkoleniowych, określenie ram czasowych szkolenia, związanie trenerów z poszczególnymi grupami), 2) nadzorowi metodycznemu podczas organizacji szkolenia (analiza postępów w nauce oraz aktywizacja uczących się), 3) opracowaniu wyników szkolenia (przygotowanie analiz dotyczących przebiegu szkolenia)

Wsparcie w organizacji egzaminów internetowych - usługa polegała na kompleksowej obsłudze klienta podczas przeprowadzenia procesu weryfikacji wiedzy pracowników z tematyki merytorycznej, bądź produktowej. Na usługę składało się udostępnienie systemu do zdalnego kształcenia Edumatic w trybie ASP oraz wsparcie w organizacji egzaminu. Usługa wsparcia polegała na:

  1. wytworzeniu dedykowanych platform egzaminacyjnych uwzględniających potrzeby niestandarowego materiału merytorycznego, bądź tworzenie testów w oparciu o narzędzia systemu do zdalnego kształcenia Edumatic,
  2. przejęciu od Klienta czynności związanych z obslugą systemu do zdalnego kształcenia podczas organizacji procesu weryfikacji wiedzy (tworzenie grup, określenie ram czasowych procesu weryfikacji wiedzy),
  3. opracowaniu wyników weryfikacji wiedzy (przygotowanie zestawień według różnych kryteriów).

Firmy szkoleniowe i szkolnictwo

Wytworzenie kursów e-learning - projekty polegały na wytworzeniu biblioteki multimedialnych i interaktywnych kursów e-learning z tematyki merytorycznej. Kursy zapisane zostały w standardzie SCORM i były przeznaczone do uruchamienia na wdrożonym u Klienta systemie do zdalnego kształcenia. Kursy były wykorzystywane do prowadzenia szkoleń internetowych.

Wsparcie w organizacja szkoleń internetowych -  projekty polegały na udostępnieniu systemu do zdalnego kształcenia w trybie ASP oraz wsparciu w organizacji szkoleń zdalnych prowadzonych w oparciu o wytworzone kursy e-learning dla odbiorców końcowych Klienta. Usługa wsparcia polegała na: 1) przejęciu od Klienta czynności związanych z obslugą systemu do zdalnego kształcenia podczas organizacji szkolenia (budowa grup szkoleniowych, określenie ram czasowych, związanie trenerów z poszczególnymi grupami), 2) nadzorowi metodycznemu podczas organizacji szkolenia (analiza postępów w nauce oraz aktywizacja uczących się), 3) opracowaniu wyników szkolenia (przygotowanie analiz dotyczących przebiegu szkolenia). Przed przystąpieniem do szkolenia opracowane zostały wspólnie z Klientem założenia dotyczące metodyki przebiegu szkolenia oraz aktywizacji uczących się.

Instytucje kultury i sztuki

Budowa kursów e-learningowych, multimediów oraz wortalu informacyjnego - w ramach projektu opracowano bibliotekę kursów e-learning do prezentacji w przestrzeni publicznej oraz zaprojektowano i zbudowano wortal informacyjny przeznaczony do prezentacji treści o charakterze popularnonaukowym i naukowym w internecie. Wortal informacyjny zasilony został zbudowanymi elementami multimedialnymi.