Wortale informacyjne

Wortal informacyjny to wyspecjalizowany serwis internetowy przeznaczony do prezentacji w internecie wiedzy o podobnej tematyce. W kontekście instytucji zajmujących się edukacją, kulturą i sztuką, wortale informacyjne zastępują statyczne serwisy informacyjne ("strony instytucji") ze względu na rosnącą potrzebę prezentacji w internecie posiadanych zasobów informacyjnych (w tym zasobów o charakterze edukacyjnym) szerokiemu gronu odbiorców w sposób dynamiczny.

Wortale informacyjne w warstwie organizacji i prezentacji treści czerpią z rozwiązań wypracowywanych przez portale informacyjne, czyli serwisy internetowe obejmujące szeroki zakres tematyczny. Wortale informacyjne mogą dla instytucji stanowić autonomiczny kanał edukacyjny (jeżeli instytucja koncentruje się jedynie na upowszechnianiu informacji w modelu swobodnego dostępu np. instytucje kultury), bądź stanowią punkt dostępowy do systemu do zdalnego kształcenia klasy LMS/LCMS (jeżeli część wiedzy i informacji ma być dystrybuowana w sposób zamknięty - przez system klasy LMS/LCMS, a część otwarty - wortal informacyjny, np. przypadek firm szkoleniowych).


Usługa budowy wortali informacyjnych polega na analizie potrzeb, zaprojektowaniu i wykonaniu wortalu informacyjnego zgodnie z potrzebami Klienta i charakterem prezentowanej informacji. W szczególności usługa obejmuje:

  • analizę charakteru informacji oraz analizę potrzeb Klienta i odbiorcy informacji,
  • zaprojektowanie mechanizmów prezentacji i przeszukiwania zasobów wortalu oraz mechanizmów opisywania znaczenia zasobów w oparciu o mechanizmy i narzędzia Semantic Web,
  • zaprojektowanie wortalu w warstwie funkcjonalnej,
  • budowa systemu informatycznego w oparciu o który działa wortal informacyjny (wykorzystanie gotowych rozwiązań CMS, bądź budowa narzędzia dedykowanego),
  • zaprojektowanie szaty graficznej,
  • zaprojektowanie i budowa elementów multimedialnych i interaktywnych ilustrujących treści przekazywane na wortalu oraz uatrakcyjniających wortal,
  • wdrożenie rozwiązania w lokalizacji uzgodnionej z Klientem,
  • wsparcie w procesie zasilania wortalu treścią.