Usługi e-learning

Eduserwis oferuje pełen wachlarz usług odpowiadających potrzebom firm i instytucji planujących wdrożyć rozwiązania e-learningowe. Udostępniamy rozwiązania informatyczne wspierające kształcenie na odległość, budujemy kursy e-learningowe na bazie dostarczonego materiału dydaktycznego oraz zapewniamy wsparcie na każdym etapie realizacji projektu e-learningowego.

Zobacz więcej
Eduexe

Eduexe to rozwiązanie, które powstało aby zapełnić lukę w istniejących dotychczas narzędziach eLearningowych – jest produktem, który cały proces budowy kursów eLearningowych, ich dystrybucję do uczących się oraz kontrolę nad procesem dydaktycznyn, opiera na aplikacji zainstalowanej u użytkownika na komputerze lub tablecie.

Zobacz więcej
Wyszukiwarki w serwisach internetowych

Eduserwis dysponuje rozwiązaniami technicznymi oraz know-how pozwalającymi na uzupełnianie istniejących serwisów informacyjnych, portali oraz wortali narzędziami wspierającymi przeszukiwanie treści z wykorzystaniem mechanizmów wyszukiwania semantycznego.

Zobacz więcej
Edumatic

Edumatic to platforma e-learning klasy LMS/LCMS służąca do prowadzenia szkoleń, testów i egzaminów na odległość, za pośrednictwem internetu.

Zobacz więcej
Jest to pakiet rozwiązań adresowany do muzeów i instytucji kultury i sztuki, pozwalający na prezentację wiedzy w Internecie i na urządzeniach mobilnych.

Zobacz więcej
Wortale informacyjne

Wortal informacyjny to wyspecjalizowany serwis internetowy przeznaczony do prezentacji w internecie wiedzy z powiązanych obszarów tematycznych.

Zobacz więcej
Usługi konsultingowo-programistyczne

Wieloletnie doświadczenia informatyczne firmy Eduserwis zebrane podczas budowy oraz wdrażania rozwiązań e-learning pozwoliły na wypracowanie kompetencji w obszarze konsultingowo - programistycznym.

Zobacz więcej
Badania i rozwój

Eduserwis prowadzi prace o charakterze badawczo-rozwojowym (B+R) w obszarze rozwiązań informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia kształcenia na odległość oraz metodyki kształcenia z wykorzystaniem tych narzędzi.

Zobacz więcej