Wytwarzanie kursów e-learning

Usługa wytworzenia kursu e-learning obejmuje przeniesienie do postaci elektronicznej materiału dydaktycznego Klienta wykorzystywanego podczas prowadzenia szkoleń tradycyjnych, bądź opracowanego na potrzeby szkolenia zdalnego. Usługa obejmuje opracowanie elementów multimedialnych i interaktywnych uzupełniających i poszerzających treści dydaktyczne oraz zapisanie całości w postaci (technicznej), która pozwoli na wygodne dostarczanie treści uczącemu się. W szczególności usługa obejmuje:

 • przeniesienie do postaci elektronicznej treści merytorycznej Klienta,
 • współpraca i wsparcie Klienta przy takim opracowaniu treści, które będzie najbardziej odpowiednie do wprowadzenia multimedialnej formy przekazu,
 • współpraca i wsparcie Klienta przy podziale treści, tak aby odpowiadał potrzebom kształcenia na odległość w środowisku internetu,
 • dopasowanie metod dydaktycznych i sposobów prezentacji treści do konkretnego materiału szkoleniowego,
 • opracowanie elementów multimedialnych, interaktywnych ćwiczeń, filmów, grafik, stanowiących elementy kursu e-learning,
 • wykorzystanie w trakcie przygotowywania treści oraz produkcji kursu e-learning wypracowanej przez Eduserwis metodologii pracy rozdzielającej role merytoryczne (przedstawiciel Klienta odpowiadający za warstwę merytoryczną kursu) od warstwy metodyki kształcenia na odległość i technologicznej (Eduserwis),
 • wypracowanie wspólnie z Klientem takiej postaci technicznej kursu e-learning, które będzie najbardziej odpowiednia do rozpatrywanego kontekstu dydaktycznego:
  • zapisanie kursu e-learning zgodnie ze standardem reprezentacji zawartości dydaktycznej SCORM jeżeli kurs e-learning ma być wykorzystany do prowadzenia szkoleń zamkniętych z wykorzystaniem systemu do zdalnego kształcenia LMS/LCMS,
  • zapisanie kursu e-learning w postaci umożliwiającej jego udostępnienie na stronach WWW Klienta, jeżeli kurs e-learning ma być wykorzystany w modelu otwartym (swobodny dostęp w internecie),
 • dbałość o aspekty metodyczne i wizualne, strukturę kursu oraz multimedialne i interaktywne środki przekazu najbardziej odpowiadające potrzebom rozpatrywanego kontekstu dydaktycznego.