Wsparcie w organizacji szkoleń internetowych

Organizacja i prowadzenie szkoleń internetowych wymaga znajomości metodyki kształcenia na odległość, zagadnień informatycznych oraz doświadczenia w przenoszeniu szkoleń tradycyjnych do nowego środowiska dydaktycznego. Usługa wsparcia organizacji szkoleń internetowych kierowana jest do tych Klientów, którzy nie chcą samodzielnie organizować i prowadzić szkolenia internetowego, ale którzy chcą uzyskać pełne wsparcie od doświadczonego partnera. W szczególności usługa obejmuje:

  • Wybór rozwiązań technologicznych w oparciu o które uruchomione zostanie szkolenie zdalne. Możliwa jest: organizacja szkolenia w oparciu o udostępnienie systemu do zdalnego kształcenia LMS/LCMS w trybie ASP, wdrożenie systemu u Klienta, wykorzystanie innych rozwiązań (platforma już działająca u Klienta, wykorzystanie modelu otwartego, w którym szkolenie prowadzone będzie bez wykorzystania systemu klasy LMS/LCMS),
  • Wsparcie w doborze modelu kształcenia (samokształcenie / szkolenie wspierane przez nauczyciela / szkolenie prowadzone przez nauczyciela) oraz wybór modelu przeniesienia materiałów merytorycznych klienta do postaci elektronicznej uwzględniając postać materiałów źródłowych, uwarunkowania organizacyjne i finansowe Klienta,
  • Wsparcie w opracowaniu założeń metodycznych prowadzenia szkolenia zdalnego w wybranym modelu - budowa sylabusa kursu,
  • Przeniesienie materiałów merytorycznych Klienta do postaci elektronicznej - wytworzenie kursów e-learning, bądź wykorzystanie kursów znajdujących się w posiadaniu Klienta,
  • Nadzór metodyczny w trakcie przebiegu szkolenia (wsparcie w aktywizacji uczących się, wsparcie w nadzorze trenerskim),
  • Wsparcie w efektywnym wykorzystaniu systemu do zdalnego kształcenia klasy LMS/LCMS w trakcie organizacji oraz przebiegu szkolenia, bądź realizacja tych zadań w zastępstwie Klienta.

Dla kogo?

  • Dla Klientów nie posiadających potencjału organizacyjnego do obsługi szkoleń zdalnych w obszarze metodycznym i technicznym,
  • Dla Klientów nie posiadających doświadczenia w korzystaniu z systemów do zdalnego kształcenia,
  • Dla Klientów nie posiadających doświadczenia w organizacji i przebiegu szkoleń zdalnych.