Wsparcie w organizacji egzaminów internetowych

Jednym z zastosowań rozwiązań e-learning jest prowadzenie egzaminów internetowych na dowolną skalę. Przez egzamin internetowy rozumiane jest sprawdzenia wiedzy grupy osób przy pomocy mechanizmów informatycznego sprawdzania wiedzy (testy jednokrotnego / wielokrotnego wyboru, aplikacje testujące, itp.). Rozwiązania informatyczne zależą od charakteru wiedzy oraz potrzeb Klienta (weryfikacja wiedzy z określonego obszaru wiedzy, aktywizacja grup pracowniczych). Organizacja egzaminów internetowych może być zrealizowana samodzielnie przez Klienta posiadającego system do zdalnego kształcenia w oparciu o wbudowane narzędzia testowania wiedzy. Wymaga to jednak odpowiedniego zespołu po stronie Klienta oraz know-how. Usługa wsparcia w organizacja egzaminów internetowych kierowana jest do tych Klientów, którzy nie chcą samodzielnie budować środowisk testujących oraz organizować i prowadzić takich testów. W szczególności usługa obejmuje:

  • Wybór rozwiązań technologicznych w oparciu o które uruchomione zostanie proces egzaminowania na odległość,
  • Wsparcie w opracowaniu założeń metodycznych dotyczących procesu weryfikacji wiedzy uwzględniając uwarunkowania technologiczne i organizacyjne,
  • Budowa testów w postaci elektronicznej w oparciu o wbudowane mechanizmy przeznaczone do testowania wiedzy systemu do zdalnego kształcenia klasy LMS/LCMS (testy jednokrotnego / wielokrotnego wyboru / pytania otwarte do sprawdzenia przez trenera),
  • Budowa aplikacji testujących, czyli dedykowanych aplikacji zapisanych w standardzie SCORM, aplikacje przeznaczone są do osadzenia w systemie do zdalnego kształcenia klasy LMS/LCMS w celu przeprowadzenia z ich wykorzystaniem procesu egzaminowania, rozwiązanie pozwala na weryfikację wiedzy w sytuacji w której nie jest możliwe wykorzystanie testów jednokrotnego / wielokrotnego wyboru (np. weryfikacja znajomości obsługi programu komputerowego, zrozumienie dynamicznego procesu, itp.),
  • Nadzór metodyczny i organizacyjny w trakcie przebiegu testowania oraz zestawienie wyników.

Dla kogo?

  • Dla Klientów chcących zweryfikować wiedzę dużej grupy osób w sytuacji w której możliwy jest proces egzaminowania na odległość,
  • Dla Klientów nie posiadających potencjału organizacyjnego i technicznego do organizacji i obsługi procesu egzaminiowania na odległość,
  • Dla Klientów nie posiadających doświadczenia w korzystaniu z systemów do zdalnego kształcenia oraz samodzielnego budowania mechanizmów testujących wiedzę.