Wdrożenie platformy e-learning

Wdrożenie platformy e-learning to usługa polegająca na uruchomieniu systemu do zdalnego kształcenia klasy LMS/LCMS w środowisku-sprzętowo programowym Klienta.

EDUSERWIS oferuje wdrożenie platformy e-learning Edumatic. Edumatic do system do zdalnego kształcenia integrujący funkcjonalności systemów klasy LMS (ang. Learning Management System) z funkcjami systemów klasy LCMS (ang. Learning Content Management System). System Edumatic to zintegrowane środowisko informatyczne przeznaczone do prowadzenia kształcenia na odległość w środowisku internetu w różnych modelach kształcenia.

Dla kogo?

  • Dla Klientów, którzy chcą prowadzić kształcenie na odległość i posiadać system klasy LMS/LCMS wdrożony na własnej platormie sprzętowo-programowej,
  • Dla Klientów posiadających potencjał techniczny i organizacyjny do samodzielnego utrzymywania i zarządzania systemem Edumatic,
  • Dla Klientów chcących korzystać z platformy e-learning klasy LMS / LCMS pozwalającego na wygodną i elastyczną organizację procesu dydaktycznego w środowisku internetu, umożliwiającego prowadzenia szkoleń zdalnych w różnych trybach (samokształcenie, szkolenie wspierane przez nauczyciela, szkolenie prowadzone przez nauczyciela) oraz chcących w pełni wykorzystać możliwości standardu reprezentacji zawartości dydaktycznej SCORM 1.2 (podstawowa wersja standardu) oraz SCORM 2004 (wersja dająca nieograniczone możliwości podczas budowy kursów e-learning ze względu na mechanizmy indywidualizacji i adaptacyjności).