Udostępnienie platformy e-learning w trybie ASP

Udostępnienie platformy e-learning w trybie ASP (ang. Application service provider) to usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi systemu do zdalnego kształcenia klasy LMS/LCMS przez internet bez konieczności wdrażania i utrzymywania go w środowisku sprzętowo-programowym Klienta. Użytkownik uzyskuje dostep do wszystkich funkcjonalności systemu niezbędnych do organizacji i prowadzenia procesu dydaktycznego na odległość. Klient może więc samodzielnie organizować szkolenia internetowe bez konieczności samodzielnego utrzymywania systemu informatycznie.

W trybie ASP Eduserwis udostępnia system do zdalnego kształcenia Edumatic. Edumatic to platforma e-learning integrująca funkcjonalności systemów klasy LMS (ang. Learning Management System) z funkcjami systemów klasy LCMS (ang. Learning Content Management System). System Edumatic to zintegrowane środowisko informatyczne przeznaczone do prowadzenia kształcenia na odległość w środowisku internetu w różnych modelach kształcenia. Klient korzystający z systemu w trybie ASP uzyskuje dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu Edumatic niezbędnych podczas organizacji oraz prowadzenia kształcenia na odległość.

Dla kogo?

  • Dla Klientów, którzy chcą uruchomić i prowadzić szkolenia na odległość bez wnikania w aspekty technologiczne całego procesu,
  • Dla Klientów nie posiadających potencjału technicznego i organizacyjnego do samodzielnego utrzymaywania i zarządzania systemem do zdalnego kształcenia,
  • Dla Klientów nie chcących ponosić dużych nakładów finansowych na wdrożenie systemu oraz takich którzy chcą koszty korzystania z systemu do zdalnego kształcenia włączyć bezpośrednio w koszty oferowanych usług szkoleniowych,
  • Korzystanie z systemu w trybie ASP daje gwarancję dostepu do najnowszych wersji systemu do zdalnego kształcenia,
  • Dla Klientów chcących korzystać z platformy e-learning klasy LMS / LCMS pozwalającego na wygodną i elastyczną organizację procesu dydaktycznego w środowisku internetu, umożliwiającego prowadzenia szkoleń zdalnych w różnych trybach (samokształcenie, szkolenie wspierane przez nauczyciela, szkolenie prowadzone przez nauczyciela) oraz chcących w pełni wykorzystać możliwości standardu reprezentacji zawartości dydaktycznej SCORM 1.2 (podstawowa wersja standardu) oraz SCORM 2004 (wersja dająca nieograniczone możliwości podczas budowy kursów e-learning ze względu na mechanizmy indywidualizacji i adaptacyjności).