Doradztwo

Wieloletnie doświadczenia firmy Eduserwis w projektowaniu, wdrażania oraz wsparciu metodycznym i technicznym projektów e-learningowych, jak również prowadzenie prac o charakterze badawczo-rozwojowym (B+R) w obszarze e-learningu gwarantują Klientom dostęp do wyjątkowej wiedzy praktycznej popartej solidnymi podstawami teoretycznymi. Wiedza ta zostanie wykorzystana podczas świadczenia usług związanych z wdrażaniem rozwiązań e-learning i organizacją szkoleń internetowych, w szczególności Klient uzyska:

  • Wsparcie przy wyborze rozwiązań technologicznych przeznaczonych do prowadzenia kształcenia na odległość oraz opiekę techniczną podczas całego okresu współpracy,
  • Dostęp do wiedzy specjalistycznej w zakresie metodyki projektowania i budowy kursów e-learning,
  • Dostęp do wiedzy dotyczącej zasad organizacji i metodyki prowadzenia procesu kształcenia na odległość,
  • Wsparcie w procesie przygotowania pracowników Klienta do obsługi i prowadzenia szkoleń internetowych.