SCORM

SCORM (ang. Sharable Content Object Reference Model) to specyfikacja techniczna określająca zasady organizacji treści dydaktycznej w postaci elektronicznej. SCORM służy do budowy kursów e-learningowych. Zapisanie kursu e-learningowego w tym standardzie zapewnia:

  • dostepność, dzięki możliwości osadzenia kursu w dowolnym systemie do zdalnego kształcenia obsługującym SCORM i dostarczenie go osobom uczącym się,
  • wielokrotne użycie składowych kursu (tzn. jednostek uczących zapisanych jako SCO) w różnych kontekstach szkoleniowych (przez osadzenie w różnych kursach e-learning),
  • przenaszalność pomiędzy systemami informatycznymi do zdalnego kształcenia różnych producentów,
  • trwałość, ze względu na prostotę i niskie koszty wprowadzania do niego zmian i uzupełnień.