Kim jesteśmy?

Eduserwis to firma informatyczno-konsultingowa wspierająca Klientów w organizacji kształcenia na odległość z wykorzystaniem rozwiązań e-learningowych. Eduserwis w twórczy sposób wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenia oraz wiedzę z zakresu e-learningu podczas włączania narzędzi i metod e-learningowych do praktyki edukacyjnej korporacji, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji kultury i sztuki, firm szkoleniowych, szkół oraz uczelni. Każdy z projektów e-learning traktujemy indywidualnie, oznacza to że w procesie budowy rozwiązań technicznych i określania ram metodycznych prowadzenia kształcenia na odległość integrujemy, czyli wybieramy, projektujemy, wytwarzamy i łączymy, najbardziej odpowiednie narzędzia, techniki i metody, tak aby złożyły się na rozwiązanie w pełni dostosowane do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Doświadczenia w obszarze kształcenia z wykorzystaniem technologii pozwoliły na wypracowanie rozwiązań informatycznych przeznaczonych do udostępniania wiedzy w internecie kierowanych do muzeów oraz instytucji kultury i sztuki. Rozwiązania udostępniane są w pakiecie iMuzeum obejmującym m.in. wortal muzealny, narzędzia do tworzenia encyklopedii tematycznych oraz kolekcji cyfrowych.

Projektowanie oraz wdrażania rozwiązań informatycznych to nasza pasja! W trakcie opracowywania koncepcji i realizacji projektu e-learningowego, bądź projektowania i budowy narzędzi przeznaczonych do udostępniania wiedzy jesteśmy innowacyjni, gdyż twórczo wykorzystujemy nasze doświadczenie i wiedzę w celu wypracowania najlepszych rozwiązań z uwzględnieniem potrzeb Klienta. Spośród dostępnych rozwiązań wybieramy zawsze rozwiązania które najlepiej wpiszą się w kulturę organizacyjną firmy lub instytucji.


Zespół Eduserwis to specjaliści z dziedziny metodyki kształcenia na odległość, informatyki oraz multimediów, którzy od początku współtworzą polski rynek e-learning. To co nas wyróżnia to przede wszystkim:

 • Integracja najbardziej odpowiednich narzędzi, technik i metod - w trakcie realizacji projektów e-learningowych integrujemy, czyli wybieramy, projektujemy, wytwarzamy i łączymy, różne narzędzia, techniki i metody w taki sposób, aby uzyskać rozwiazania techniczne i ramy metodyczne w najwyższym stopniu odpowiadające potrzebom Klienta. Dzięki naszemu know-how wiemy, że każdy z projektów e-learningowych wymaga użycia innych rozwiązań, które w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta mogą różnić się w różnym stopniu między sobą.
 • Innowacyjność - w trakcie opracowywania koncepcji i realizacji projektów e-learningowych jesteśmy innowacyjni, tzn. twórczo wykorzystujemy nasze doświadczenie i wiedzę w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań na potrzeby projektów realizowanych na rzecz naszych Klientów. Innowacyjność to istota naszej działalności od początku działania firmy. Podejście takie wynika z przeświadczenia, że tylko filozofia innowacyjności może przynosić rozwiązania dające sukces naszym Klientom. Wypracowane przez nas innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz metodyczne, potwierdziły swoją skuteczność w projektach biznesowych oraz badawczo-rozwojowych. Nasze rozwiązania i podejście oceniane były zawsze bardzo pozytywnie na arenie europejskiej i światowej.
 • Doświadczenie i kompetencje - nasz zespół to grono profesjonalistów, którzy jako jedni z pierwszych, rozpoczęli w Polsce działalność na rynku edukacji zdalnej. Doświadczenia zdobywaliśmy podczas realizacji projektów e-learningowych w korporacjach, sektorze MSP, we współpracy z instytucjami kultury i sztuki, firmami szkoleniowymi oraz w trakcie prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych. Projekty realizowaliśmy na potrzeby firm i instytucji Polsce oraz na rynku europejskim. Wiemy, że proponowane przez nas rozwiązania są innowacyjne, zaawansowane technologicznie oraz wysoko oceniane metodycznie.
 • Zaawansowanie technologiczne - Eduserwis to firma informatyczna, która dysponuje wyjątkowymi doświadczeniami i wiedzą w obszarze budowania rozwiązań technologicznych na potrzeby kształcenia na odległość. Nasi specjaliści mają doświadczenie w realizacji rozwiązań w różnych paradygmatach technicznych - wideokonferencje, kształcenie przez internet, aplikacje edukacyjne. Projekt budowy systemu do zdalnego kształcenia LMS/LCMS w którym osadzone zostały najbardziej nowoczesne rozwiązania techniczne m.in. standard SCORM 2004, dają nam wyjątkowe kompetencje i głębokie zrozumienie procesów technologicznych zachodzących w tle procesu dydaktycznego. Posiadamy szerokie horyzonty technologiczne, zweryfikowane doświadczeniami praktycznymi i wynikami badawczymi. Oferujemy rozwiązania, które w wymiarze funkcjonalnym oraz technologicznym posiadają cechy rozstrzygające o ich przewadze konkurencyjnej. Każdy z naszych projektów jest poprzedzony wnikliwą analizą techniczną potrzeb klienta, co każdorazowo pozwala nam zaproponować najlepsze i najbardziej bezpieczne rozwiązanie.
 • Kompleksowa oferta - nasze usługi pokrywają wszystkie obszary wymagane do pomyślnego wdrożenia projektu e-learningowego. Zapewniamy naszym Klientom pełne wsparcie i pomoc na każdym etapie realizacji przedsięwzięć z zakresu kształcenia na odległość. Nasza oferta składa się z trzech pakietów grupujących produkty i usługi odpowiadające potrzebom trzem grupom naszych Klientów: korporacje i MSP, firmy szkoleniowe i szkolnictwo, instytucje kultury i sztuki.
 • Niezależność i elastyczność - jesteśmy niezależni, co oznacza, że nie reprezentujemy interesów sprzedawców technologii informatycznych, ani jednego z modeli metodycznych - pomagamy naszym Klientom w doborze rozwiązań optymalnych z punktu widzenia ich potrzeb i oczekiwań.

Nasze doświadczenia podczas wdrażania rozwiazań e-learning pokazują, że trafna koncepcja biznesowa oraz metodyczna jest podstawą dobrego rozwiązania technicznego. Natomiast doskonałe rozwiązania techniczne oparte na nieprawidłowej koncepcji biznesowej oraz nieodpowiednich do potrzeb założeniach metodycznych utrudniają, bądź uniemożliwiają efektywne wykorzystanie rozwiązań e-learning w procesie kształcenia. Dlatego naszym Klientom oferujemy usługi kompleksowe obejmujące zarówno konsultacje biznesowe i metodyczne, jak również techniczne konsultacje poprzedzające wdrożenie, szkolenia oraz bieżące wsparcie na etapie wprowadzania rozwiązań e-learning w organizacji. Nasi pracownicy łączą wiedzę biznesową z wiedzą techniczną, co pozwala nam tworzyć rozwiązania optymalne, dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

W obszarze e-learningu działalność firmy koncentruje się na pięciu głównych obszarach:

 • Usługi doradcze – oferujemy wszechstronny konsulting obejmujący aspekt biznesowy i merytoryczny, szkolenia, ekspertyzy z zakresu e-learningu oraz pełne wsparcie metodyczne i techniczne na każdym etapie współpracy,
 • Wytwarzanie kursów e-learning – zapewniamy wsparcie na etapie gromadzenia materiałów, na bazie których organizowane są szkolenia internetowe. Oferujemy wytwarzanie kursów e-learning "szytych na miarę" uwzględniających indywidualne potrzeby Klienta,
 • Wsparcie w organizacji szkoleń internetowych – zapewniamy wsparcie w organizacji szkoleń internetowych Klienta w oparciu o wysokiej klasy technologię i wszechstronną wiedzę z zakresu e-learningu,
 • Wsparcie w organizacji egzaminów internetowych – pomagamy w opracowaniu i umożliwiamy prowadzenie za pośrednictwem internetu weryfikacji wiedzy pracowników i partnerów naszych Klientów,
 • System do zdalnego kształcenia – udostępniamy przyjazny w warstwie funkcjonalnej oraz zaawansowany technologicznie system do zdalnego kształcenia (platforma e-learning) klasy LMS/LCMS Edumatic w trybie ASP, bądź poprzez wdrożenie na platformie sprzętowo-programowej Klienta.

Eduserwis oferuje również usługi z zakresu budowy wortali informacyjnych, multimediów oraz usług konsultingowo-programistycznych.

Usługi nasze kierujemy do tych podmiotów, które zauważają potrzebę uzupełnienia swojej działalności o unikalną, atrakcyjną, wygodną i ciekawą formę dystrybucji wiedzy, jaką jest kształcenie na odległość za pośrednictwem sieci internet. Tym samym stwarzamy dogodne szanse dla wszystkich poszukujących wiedzy "dostępnej wszędzie i zawsze", oferując jednocześnie naszym Klientom usługi na najwyższym poziomie.

Ofertę kierujemy do następujących grup odbiorców:

 • Korporacje, małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje oraz urzędy, którym proponujemy rozwiązania pozwalające szybko i skutecznie podnosić kompetencje pracowników oraz efektywnie zarządzać wiedzą zgromadzoną w organizacji. Nasza oferta pozwala rozwiązać problemy związane z kosztami i czasochłonnością szkoleń, jak również rozwiać dylematy związane z dążeniem do ujednolicenia poziomu wiedzy wszystkich pracowników oraz usprawnienia systemu dokształcania licznej i rozproszonej grupy zatrudnionych.
 • Firmy szkoleniowe, uczelnie i szkoły, którym proponujemy rozwiązania pozwalające utworzyć ośrodki kształcenia na odległość i rozszerzyć ofertę o nowe i atrakcyjne formy kształcenia. Tym samym stwarzamy możliwości poszerzenia rynku zbytu usług edukacyjnych.
 • Instytucje kultury i sztuki, które chcą udostępniać w internecie wiedzę o charakterze naukowym, bądź popularnonaukowym. Kursy e-learning niosące treści merytoryczne w przystępnej i atrakcyjnej postaci, zaawansowane multimedia ilustrujące wybrane zagadnienia merytoryczne oraz dedykowane wortale informacyjne pozwolą każdej instytucji zajmującej się dziedzictwem narodowym, kulturą i sztuką na skuteczne prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w internecie przy pomocy innowacyjnych rozwiązań metodycznych i technicznych.

Eduserwis posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań e-learning oraz wspieraniu Klientów podczas prowadzenia kształcenia na odległość. Doświadczenia firmy dotyczą następujących obszarów związanych z e-learningiem:

 • Doświadczenia technologiczne
  • Projektowanie i wykonanie kursów e-learning od strony technicznej, w tym wybór najbardziej odpowiedniej technologii wykonania oraz parametrów technicznych kursu uwzględniając uwarunkowania technologiczne oraz kontekst dydaktyczny,
  • Efektywne wykorzystanie standardu SCORM do budowy kursów e-learning, w tym wykorzystanie mechanizmów komunikacji pomiędzy kursem e-learning, a systemem do zdalnego kształcenia klasy LMS/LCMS niezbędnych przy budowie zaawansowanych kursów oraz aplikacji testujących,
  • Dobór rozwiązań technologicznych przeznaczonych do prowadzenia kształcenia na odległość, w tym analiza potrzeb i wybór najbardziej odpowiedniego systemu do zdalnego kształcenia,
  • Analiza potrzeb i zaprojektowanie infrastruktury technologicznej przeznaczonej do utrzymania systemu do zdalnego kształcenia, z uwzględnieniem wymagań wydajnościowych skalowalności oraz stabilności rozwiązania.
 • Doświadczenia metodyczne
  • Analiza treści merytorycznej Klienta pod kątem dobrania najlepszych sposobów jej prezentacji w internecie,
  • Projektowanie struktury logicznej kursów e-learning, w tym podział treści merytorycznej na elementy (kurs e-learning, jednostki uczące) o poziomie granulacji wynikającym z potrzeb kształcenia w internecie oraz charakteru materiału,
  • Projektowanie elementów multimedialnych i interaktywnych na potrzeby kształcenia w środowisku internetu oraz projektowanie szaty graficznej kursów e-learning uwzględniając charakter treści merytorycznej,
  • Opracowanie metodyki prowadzenia szkoleń internetowych z uwzględnieniem kontekstu szkoleniowego, uwarunkowań organizacyjnych oraz technicznych.