Eduexe

Dlaczego powinieneś wybrać Eduexe?

Eduexe to rozwiązania oparte o aplikację Eduexe Teaching, która łączy dwie funkcje: pozwala na tworzenie kursów eLearningowych oraz eTestów (funkcja authoring tool) oraz daje możliwość ich dystrybucji do uczących się poprzez chmurę Eduexe, jak również pozwala na kontrolę i interakcję z uczącymi się (funkcja Learning Management System; LMS). Skupienie całości rozwiązania w jednej aplikacji pozwala na tworzenie repozytoriów zasobów dydaktycznych na komputerze lub tablecie trenera oraz ich dystrybucję uczącym się dokładnie wtedy, kiedy to jest potrzebne.