Badania i rozwój

Przygotowanie i przeprowadzenie efektywnego procesu dydaktycznego w internecie wymaga znajomości metodyki prowadzenia szkoleń zdalnych oraz uwarunkowań technologicznych integracji rozwiązań e-learning. W celu lepszego zrozumienia potrzeb Klientów podczas projektowania i wdrażania rozwiązań e-learning oraz organizacji procesu dydaktycznego na odległość, zespół Eduserwis prowadzi prace o charakterze badawczo-rozwojowym (B+R) w obszarze rozwiązań informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia kształcenia na odległość oraz metodyki kształcenia z wykorzystaniem tych narzędzi. Wyniki prowadzonych prac badawczych pozwalają na gromadzenie know-how z zakresu e-learningu, który połączony z doświadczeniami płynącymi z realizacji licznych projektów e-learningowych gwarantuje Klientom dostęp do wyjątkowej wiedzy praktycznej popartej solidnymi podstawami teoretycznymi.

Wśród projektów o charakterze badawczo-rozwojowym prowadzonych przez Eduserwis wymienić można następujące działania:

  • realizacja i współuczestnictwo w projektach majacych na celu weryfikację skuteczności wykorzystania rozwiązań e-learningowych w różnych kontekstach dydaktycznych m.in na potrzeby sektora MSP i mikroprzedsiębiorczości,
  • analiza funkcjonalności systemów do zdalnego kształcenia oraz analiza porównawcze systemów informatycznych opensource i komercyjnych, z uwzględnieniem ograniczeń technologicznych oraz możliwości prowadzenia kształcenia w różnych modelach metodycznych,
  • badania dotyczące wpływu postępu technologicznego na efektywność szkolenia na odległość, w tym sposoby efektywnej integracji narzędzi WEB 2.0 w środowiskach informatycznych służących do kształcenia na odległość,
  • badania dotyczące efektywnego wykorzystania standardów technologicznych opracowywanych na potrzeby kształcenia na odległość, w szczególności badania nad efektywnym wykorzystaniem standardu SCORM do organizacji treści dydaktycznych na potrzeby różnych modeli kształcenia,
  • badania dotyczące wykorzystania mechanizmów standardu SCORM do budowy zaawansowanych aplikacji testujących,
  • badania dotyczące efektywnego wykorzystania mechanizmów zaproponowanych w wersji SCORM 2004 do budowania kursów e-learning o charakterze aplikacji szkoleniowych pozwalających na indywidualizację kształcenia poprzez dynamiczną adaptację do potrzeb uczącego się.

Prace o charakterze badawczo-rozwojowym realizowane były w ramach projektów Unii Europejskiej (EFS EQUAL, INTERREG) oraz badań własnych.

Wśród prac zespołu Eduserwis należy wyróżnić opracowanie modułowego programu doskonalnia zawodowego pt. "Organizacja i wdrażanie szkoleń e-learningowych w małych i średnich przedsiębiorstwach" kierowanego do organizacji chcących włączyć szkolenia e-learningowe do własnych programów szkoleniowych. Program szkolenia został przygotowany zgodnie z przyjętym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej modelem dokumentacji programowej, nawiązującym do tzw. metodologii modułów umiejętności zawodowych (ang. MES – Modules of Employable Skills), rozwijanej przez Międzynarodową Organizację Pracy. Opracowany program szkolenia przygotowuje do pracy w zawodzie Wykładowca na kursach (edukator, trener) – 235910, w zakresie pracy „Organizacja i wdrożenie szkoleń e learningowych w małych i średnich przedsiębiorstwach”. Program szkolenia przewiduje realizację całości materiału w dwóch trybach:

  • w trybie zdalnym, przy pomocy dołączonych do programu kursów e-learning oraz pracy indywidualnej i grupowej na odległość ze wsparciem nauczyciela,
  • w trybie tradycyjnym (stacjonarnym), przeprowadzanym przez nauczyciela w niewielkich (maksymalnie kilkunastoosobowych) grupach.