E-learning

E-learning to forma kształcenia na odległość, w której rozwój umiejętności i wiedzy jest realizowany poprzez użycie nowoczesnych technologii cyfrowych. E-learning jest pojęciem szerokim i jest definiowany na wiele różnych sposobów w zależności od użytych technologii oraz roli jaką mają one pełnić w procesie dydaktycznym.

Zobacz więcej

Eduexe

Sam zbuduj i udostępnij swój e-podręcznik.
Sam szybko i w łatwy sposób testuj wiedzę.
Dzięki aplikacji Eduexe możesz zupełnie samodzielnie tworzyć kursy e-leraningowe, udostępniać je i testować wiedzę, mając pełną kontrolę nad procesem dydaktycznym. Pobierz aplikację i udostępniaj wiedzę poprzez chmurę.

Zobacz więcej

iMuzeum

Pakiet rozwiązań adresowany do muzeów oraz instytucji kultury i sztuki, pozwalający na zarządzanie i udostępnianie wiedzy w Internecie z uwzględnieniem potrzeb szerokiej publiczności. Na pakiet składa się m.in. wortal muzealny, narzędzia do tworzenia pasażu wiedzy, encyklopedii tematycznej oraz kolekcji cyfrowej.

Zobacz więcej